Преводи

Преводи, Translations, Переводы, Μεταφράσεισ, Traduzioni, Übersetzungen, Traduceri, Traductions, Překlady:

Преводи от и на:
английски, френски, немски, руски, гръцки, румънски, сръбски, италиански, испански, чешки и др. езици.

Превод на :
-       съдържанието на сайтове,
-       рекламни материали,
-       лична и фирмена кореспонденция,
-       юридически и счетоводни документи

Преводите се  извършват от високо квалифицирани преводачи.

· Легализация на лични и фирмени документи – превод от заклет преводач на фирмена бланка и заверка на документите в съответните министерства и получаване на печат Апостил.

· Устни преводи – пред нотариус от заклет преводач, придружаващи преводи, при преговори, на частни разговори, преводи по телефона.

Гарантира се запазването на  личната и фирмена тайна.

Няма коментари:

Публикуване на коментар